Welcome

You have reached the tiny homepage of Elias Storms.

Here you find information on the doctoral dissertation on debt and debt collection I defended in january 2020, a selection of academic publications, and a short biographical note.

Please note that, while the main language is English, some posts are in Dutch.

Op 21 januari 2020 behaalde ik mijn doctoraat in de sociologie na de verdediging van mijn proefschrift, getiteld Schuld in meervoud. Schuldinvordering tussen economie, recht en sociaal werk. Dit manuscript biedt een sociologische verkenning van de professionele organisatie van schuldinvordering en -bemiddeling in België.

Meer informatie en het volledige manuscript zijn hier beschikbaar.

Selected publications

For a more exhaustive list, please consult ORCID

Schuld in meervoud. Een sociologische verkenning van schuldinvordering tussen economie, recht en sociaal werk

Doctoraal proefschrift over professionele schuldinvordering bij Belgische gezinnen.

Exploring Actor-Network Theory in the Investigation of Algorithms

A short, unpublished paper, accepted for a workshop on philosophy and Human-Computer Interaction at the CHI 2019 conference.

Time regimes in debt collection and mediation

An exploration of the ‘time regimes’ enacted through debt collection and debt mediation practices.

Spanningen en uitdagingen na 20 jaar Collectieve Schuldenregeling

Een beknopte bespreking van uitdagingen waar de procedure van Collectieve Schuldenregeling voor staat, 20 jaar na haar invoering.

Schuldenoverlast in Vlaanderen. Dimensies van de schuldenproblematiek nader bekeken

Schuldenoverlast vormt een prangend sociaal probleem. Dit hoofdstuk verkent de metaforisiche hoogte, breedte en diepte van de problematiek aan de hand van actueel cijfermateriaal.

About

I am a cultural sociologist and a Human-Computer Interaction researcher at Mintlab, KU Leuven. At the University of Antwerp, I teach an introduction to sociology at the Faculty of Design Sciences. In January 2020, I earned a doctoral degree in sociology at the same university, where I was a teaching assistant in general and theoretical sociology from 2012 until 2018 at the Faculty of Social Sciences. Outside of my academic interests I enjoy exploring emacs’ text editing capacities and developing basic emacs packages for note taking.

Interests

  • Sociology of Digital Life
  • Sociology of Debt
  • Social Theory

Education

  • PhD in Sociology, 2020

    University of Antwerp

  • MSc in Sociology, 2011

    University of Antwerp