5

Schuld in meervoud. Een sociologische verkenning van schuldinvordering tussen economie, recht en sociaal werk

Doctoraal proefschrift over professionele schuldinvordering bij Belgische gezinnen.