6

Schuldenoverlast in Vlaanderen. Dimensies van de schuldenproblematiek nader bekeken

Schuldenoverlast vormt een prangend sociaal probleem. Dit hoofdstuk verkent de metaforisiche hoogte, breedte en diepte van de problematiek aan de hand van actueel cijfermateriaal.

Krediet, schulden en betalingsproblemen. Een verkenning van schuldenoverlast als sociaal probleem aan de hand van actueel onderzoek

Een schets van betaand onderzoek naar de schuldenproblematiek in België ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van onderzoekscentrum OASeS (Universiteit Antwerpen).