Krediet, schulden en betalingsproblemen. Een verkenning van schuldenoverlast als sociaal probleem aan de hand van actueel onderzoek

Publication
Hoofdstuk in Over gevestigden en buitenstaanders: armoede, diversiteit en stedelijkheid