Debt

Schuld in meervoud. Een sociologische verkenning van schuldinvordering tussen economie, recht en sociaal werk

Doctoraal proefschrift over professionele schuldinvordering bij Belgische gezinnen.

Time regimes in debt collection and mediation

An exploration of the 'time regimes' enacted through debt collection and debt mediation practices.

Spanningen en uitdagingen na 20 jaar Collectieve Schuldenregeling

Een beknopte bespreking van uitdagingen waar de procedure van Collectieve Schuldenregeling voor staat, 20 jaar na haar invoering.

Schuldenoverlast in Vlaanderen. Dimensies van de schuldenproblematiek nader bekeken

Schuldenoverlast vormt een prangend sociaal probleem. Dit hoofdstuk verkent de metaforisiche hoogte, breedte en diepte van de problematiek aan de hand van actueel cijfermateriaal.

Krediet, schulden en betalingsproblemen. Een verkenning van schuldenoverlast als sociaal probleem aan de hand van actueel onderzoek

Een schets van betaand onderzoek naar de schuldenproblematiek in België ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van onderzoekscentrum OASeS (Universiteit Antwerpen).