Spanningen en uitdagingen na 20 jaar Collectieve Schuldenregeling

Publication
Opiniërende bijdrage in Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht